“Wat je aandacht geeft dat groeit”

Waar dwalen jouw gedachten heen in deze tijd?

Je kent deze uitspraak vast wel: “Wat je aandacht geeft dat groeit”. Dat geldt niet alleen voor bloemen en planten, die door jouw aandacht (en water uiteraard) beter groeien dan de plant die je vergeet water te geven. Dat geldt ook voor jouw gedachten. Ik zal zo uitleggen wat ik hier mee bedoel.

Gewetensvraag

Laat ik eerst met een gewetensvraag beginnen: waar dwalen jóuw gedachten heen in deze tijd? Merk je dat je je veel zorgen maakt, over je gezondheid, over de toekomst, over dierbaren om je heen, of misschien zelfs wel over de hele mensheid? Of ben je in staat om vanuit een relatieve status van rust elke dag opnieuw te nemen zoals die komt? Vanuit het vertrouwen dat het goed komt?

Ik moet eerlijk zeggen dat de mijne beide kanten op kunnen gaan op een dag. Soms schommelend, soms stuiterend. Wat natuurlijk niet raar is, gezien de omstandigheden waarin we ons nu allemaal bevinden. Deze situatie – kans op besmetting met een onzichtbaar virus, thuis blijven, werk uit handen laten vallen of totaal anders in gaan richten, sociale afstand houden, om maar een paar elementen te noemen –  is voor ons compleet nieuw. En veranderen, dat doen we liever vanuit onszelf en in ons eigen tempo, in plaats dat we door anderen of door omstandigheden gedwongen worden om ons aan te passen. 
Oké, terug naar jou. Schieten jouw gedachten vooral richting Angst of richting Vertrouwen? Laat ik duidelijk stellen dat er geen goed of fout is. Het is wat het is. 

Vechten, Vluchten of Bevriezen

De gedragswetenschap leert ons dat we als mens – wanneer we ons in een levensbedreigende situatie (denken te) bevinden – automatisch één van de volgende overlevingsstrategieën toepassen: Vechten, Vluchten of Bevriezen

Op dit moment zie ik dat ook om me heen gebeuren. Een aantal van ons schiet direct in de actie om anderen te helpen. Dat zie ik als een vorm van Vechten. We binden de strijd aan tegen het virus! Letterlijk vluchten is op dit moment niet mogelijk, want nergens is het anders dan hier. Wat we al wel hebben gezien, is het inslaan van grote hoeveelheden boodschappen. Wat ikzelf als een manier van Vluchten zie. Op deze manier kun je veilig thuis blijven, in de wetenschap dat je voorlopig genoeg te eten hebt. Ten slotte kunnen we dichtslaan. Het echt niet meer weten. Wachten wat er gaat komen. Want hoe je het deed, dat kan nu niet meer. Maar wat dan wel…? Geen idee! Mensen Bevriezen gewoonweg.

En ook nu ben ik heel eerlijk: ik ben op verschillende momenten in alle drie deze strategieën gestapt… Wat niet raar is. En wat niet erg is. Want weet je, dit is een tijd die zich leent om in de stress te schieten. De stap naar stress is een logische en kleine stap. En soms is dat goed, hè… Want er is wel degelijk iets aan de hand. En het is wel degelijk belangrijk om ons allemaal aan de richtlijnen te houden van experts en overheid. Dus stress houdt ons scherp om ons de serieusheid van de situatie in te laten zien, en ons gedrag aan te passen. Maar als stress te lang duurt, dan ontstaan er problemen. Niet alleen putten we ons energiesysteem uit wanneer we lange tijd onder stress staan. Er is nog iets aan de hand.

“Van stress wordt je dom”

Wetenschappers zijn nog lang niet uitgeleerd over de precieze werking van onze hersenen. Wel hebben we geleerd – om er een beetje vat op te krijgen – om op verschillende manieren naar onze hersenen kijken. Mij helpt het model om hersenen onder te verdelen in een linker- en een rechterdeel. Even héél kort door de bocht: bij Links horen termen als logica, ratio, analyse, woorden, en bij Rechts horen termen als creativiteit, emotie, context, kleur, intuïtie, waarneming.

Beide hersenhelften zijn nodig om ‘normaal’ te kunnen handelen en reageren. Toch hebben we allemaal van nature een voorkeur voor een bepaalde kant. In tijden van stress, schiet je automatisch door naar je voorkeurskant. Wat betekent dat je door kan schieten in emotie (“oh wat is het toch érg allemaal…”) of in ratio (“de cijfers laten een lichte stijging zien, en als we de curve doortrekken dan zien we …”).

Wat er feitelijk gebeurt, is dat er één hersenhelft blokkeert wanneer je je in een stressvolle situatie bevindt. Of dénkt te bevinden, dat maakt voor onze hersenen namelijk niet uit! Dus in tijden van stress mis je het vermogen van één – ook noodzakelijke – hersenhelft! Ik zeg dan ook vaak tegen mijn kinderen (jonge pubers): blijf rustig, want van stress wordt je dom. Je maakt dan géén afgewogen beslissingen. Je schiet door, in een reflex. Achteraf zul je vaak denken “waarom heb ik niet gewoon … gedaan of gezegd…?”. Tja, daar kwam je even niet op, vanwege die blokkade.

Het is dus zaak om niet of niet langer dan nodig in een toestand van stress te blijven hangen. Kom ik weer terug op de gewetensvraag van net. Hoe zit het met jouw gedachten? Kun je achterhalen naar welke hersenhelft deze gedachten neigen? Herken je jouw voorkeurskant? Of ben je in balans?

Mindset

Het kan maar zo dat je merkt dat je inderdaad vanuit een reflex in een bepaald gedachtenpatroon schiet. Dat je ongerust maakt. Dat je angstig maakt. En misschien ook niet, hè? Misschien is de boel in jouw bovenkamer mooi in balans! En merk je dat je niet vanuit angst reageert, maar vanuit vertrouwen. Wanneer beide hersenhelften in balans opereren, kun je vanuit je hart voelen en handelen. En dat is waar we naartoe willen, toch? Vanuit ons hart leven, in plaats van ons door onze hersenen te laten aansturen.

Mensen die vanuit vertrouwen in het leven staan, hebben een mindset waar we veel van kunnen leren. Hoe ontstaat een mindset eigenlijk? Is die aangeboren? Of kun je leren om die te veranderen? Laten we eerst dieper inzoomen op onze mind – onze geest. Ik gebruik deze termen door elkaar, ik bedoel er hetzelfde mee. Ook onze geest kunnen we onderverdelen in twee delen in onze hersenen: een bewust deel en een onderbewust deel.

Het bewuste deel van onze hersenen is verantwoordelijk voor alles waar we – het woord zegt het al – bewust aandacht aan besteden. Wanneer ik met jou in gesprek ben, is mijn bewuste geest actief: die selecteert de woorden die ik in de mond neem, let op jouw reactie, beantwoordt jouw vragen, etc. Het onderbewuste deel van onze hersenen – en hier wordt het interessant – is verantwoordelijk voor alles wat we zónder bewuste aandacht (kunnen) doen. Alles wat we ooit hebben geleerd (van onze ouders, leraren, mensen in onze omgeving), gedaan, gezien, is opgeslagen op onze harde schijf: ons onderbewustzijn. Wanneer onze bewuste aandacht verslapt, schakelen onze hersenen over op ons onderbewustzijn. Hier neemt de automatische piloot ons gedrag, inclusief onze gedachten, het over. Nu heeft hersenonderzoek aangetoond, dat onze bewuste geest slechts (maximaal) 5% aan zet is… Wat betekent dat we voor 95% aangestuurd worden door onze automatische piloot!

Wanneer we dus afdwalen met onze gedachten – wat niet raar is, want we kúnnen niet de hele dag in volle aandacht zijn – vallen we terug op hoe we zijn geprogrammeerd. Deze programmering bestaat uit een set van overtuigingen: onze mindset. Deze overtuigingen zijn de voedingsbodem van onze gedachten die hieruit voortkomen. Waar onze acties uit volgen. Patronen uit ontstaan.

Deze overtuigingen zijn belangrijk. Dit zijn de programma’s waar onze hersenen – in ons onderbewustzijn – op draaien. Je kunt je voorstellen dat een programma dat draait op de overtuiging dat “de wereld een gevaarlijke plek is” tot andere (automatische) gedachten en gedrag leidt dan een programma waar overtuigingen zoals “ik ben veilig”, “het Universum is een vriendelijke plek”, “er is genoeg voor iedereen”, of “ik vertrouw het proces” de boventoon voeren.

Subconscious change

Hoe kom je dan tot een andere, meer ondersteunende, mindset? Is het een kwestie van ‘daar ben ik nou eenmaal mee geboren’? Of sta je er – net als ik – voor open dat dit te veranderen is? Lees in dat geval verder. Want we hebben tegenwoordig meerdere methoden en technieken die helpen bij het veranderen van onze mind op onderbewust niveau (subconscious change). Dit kan so wie so door middel van herhaling: als je maar lang genoeg herhaalt wat je wilt (denken of doen), dan wordt dit uiteindelijk ook een nieuw patroon. Er zijn echter ook snellere manieren. Manieren die rechtstreeks inwerken op ons onderbewustzijn. Deze manieren vallen onder de noemer Energy Psychology. Denk hierbij aan hypnose, Emotional Freedom Technology, Reconnective Healing, of PSYCH-K® (dit is waar ik actief mee werk). Dit zijn allemaal voorbeelden van manieren om blokkades op te lossen, en om op onderbewust niveau de programmering blijvend te veranderen. Zodat je automatische piloot je ondersteunt in plaats van in de weg zit. Het gaat voor nu te ver om hier uit te leggen hoe dit in zijn werking gaat. Hier kun je er meer over lezen.

Aanvullende overlevingsstrategieën

Wat kun je hier zelf nu mee? Graag stel ik nog twee aanvullende overlevingsstrategieën voor: Naar Binnen Gaan en Naar Voren Stappen.

NAAR BINNEN GAAN
Naar binnen gaan is niet alleen fysiek nodig nu. Zoek de stilte op, om je heen en in jezelf. En stel jezelf de volgende vragen:

  • welke gedachten zijn op dit moment leidend in mijn geest?
  • helpen deze gedachten me of wil ik ze liever veranderen?
  • welke gedachten zou ik liever willen?
  • geef deze gedachten meer aandacht, daar gaan ze van groeien…

NAAR VOREN STAPPEN
Wanneer je vanuit de stilte in balans komt, en beter weet wat je nodig hebt en wilt betekenen – voor jezelf en voor je omgeving – stap dan naar voren en onderneem actie. Deze keer niet vanuit angst maar vanuit vertrouwen: 

  • stap naar voren, maak je zichtbaar, maak je hoorbaar
  • spreek vanuit vertrouwen: echt, dat is óók besmettelijk!
  • neem actie, blijf dicht bij jezelf, en handel vanuit je hart

Hulp nodig?

Deze tijd vraagt om actie vanuit het hart. Vanuit balans. Vanuit vertrouwen. 
Doe wat je kunt, niet meer en niet minder.
Heb je hulp nodig? Op dit moment staan veel mensen op. Mensen die willen helpen, vanuit hun hart. Er is nu veel hulp beschikbaar. Vraag om hulp. Aan de mensen die je vertrouwt. 
Weet dat ik er ook voor je ben.

Om je te helpen om in een positievere mindset te komen.

Hier kan ik je mee helpen:

Boek een PSYCH-K® sessie (90 minuten) die je helpt om stress af te voeren (door beide hersenhelften in balans te brengen).

Dit kan volledig vanuit je eigen HUIS.

Wake up call

De wereld verandert. Systemen die jarenlang vooruitgang brachten, functioneren niet meer zoals vanouds. Het piept en het kraakt in de zorg, het onderwijs, de natuur, het klimaat, de politiek, de financiële wereld,… . Op huidige voet doorgaan, lijkt niet langer een optie. We koersen af op een vastloper, met alle gevolgen van dien.
Het is tijd voor verandering, om nieuwe acties te ondernemen. Voor jezelf, en voor de wereld om je heen.

Is er dan iets wat ik kan doen, zal je je afvragen. En zo ja: hoe dan?
Het antwoord is misschien wel eenvoudiger dan je denkt… Jij leeft niet voor niets nu… Jij hebt een talent, een gave, dat precies is wat de wereld nu nodig heeft. Wat jouw omgeving, je werk, je vereniging, je gezin of familie nodig heeft. Wat jou uniek maakt. Wat jou voldoening geeft wanneer je dit talent, deze gave, tot uiting brengt.

De hamvraag is: doe je dit ook? Deel jij je gave met de wereld om je heen? Ook al lijkt het misschien triviaal, geloof me: jij doet er toe! Jij bent een onmisbare schakel in ons bestaan. We hebben je nodig!

Besef je dit? Durf jij gehoor te geven aan de oproep van onze tijd? Durf jij naar voren te stappen, en jezelf zichtbaar te maken? Je verantwoordelijkheid te nemen door te zijn wie je bent, en waar je voor bedoeld bent?

Nee? Wat houdt je tegen…? Ik vraag niet veel van je. Ik vraag je niet om in je eentje het klimaat te veranderen, of om de straat op te gaan om actie te voeren… Ik vraag je of je bereid bent om jezelf (weer) (meer) te (leren) kennen. En jouw unieke zelf met je omgeving te delen. Deel je passie, je wijsheid, je enthousiasme, je inzichten! Hoe klein ook je eerste stap, er zullen er meer volgen. En al snel zal je niet meer alleen lopen. We zullen je willen volgen, want wat jij brengt is ook goed voor mij, is goed voor ons allemaal.

Alle verhalen kennen een begin. Het start met een stille roeping. Wanneer je hier geen gehoor aan geeft, wordt je er tot drie keer aan herinnerd. Die derde oproep is de wake up call die je niet meer kunt weerstaan, en weet je dat het jouw tijd is om in beweging te komen…

Consider this your wake up call 🙏🌟.

Wat is jouw eerste stap vandaag?