Laatste update: 21/04/2023

Lees deze Algemene voorwaarden (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de https://www.daphneullers.nl website (de “Service”) gebruikt die wordt beheerd door Daphne Ullers | Coaching & Training (“ons”, “wij” of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, hebt u mogelijk geen toegang tot de Service.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Daphne Ullers | Coaching & Training, gevestigd te Heiloo, op de Dokterslaan 30 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82639914.

Training

Daphne Ullers | Coaching & Training biedt online spirituele tekentraining aan via haar online leeromgeving. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaart u dat u begrijpt dat de training en de inhoud daarvan niet bedoeld zijn als vervanging voor professionele medische, psychologische of psychiatrische behandeling. Daphne Ullers | Coaching & Training kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de online training.

Coaching

Daphne Ullers | Coaching & Training biedt 1-op-1 coaching aan in Nederland. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaart u dat u begrijpt dat coaching geen vervanging is voor professionele medische, psychologische of psychiatrische behandeling. Daphne Ullers | Coaching & Training kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de coachingdiensten.

Betaling

De tarieven voor de coaching en de online training worden vooraf kenbaar gemaakt. Betaling geschiedt voorafgaand aan de dienstverlening, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling behoudt Daphne Ullers | Coaching & Training het recht om verdere dienstverlening op te schorten.

Annulering

Bij annulering van een coachingafspraak of deelname aan de online training binnen 24 uur voor aanvang, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Daphne Ullers | Coaching & Training ontwikkelde materialen, zoals werkvormen, teksten, afbeeldingen, video’s en audiofragmenten, berusten bij Daphne Ullers | Coaching & Training. Het is niet toegestaan om deze materialen te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Daphne Ullers | Coaching & Training.

Privacy

Daphne Ullers | Coaching & Training gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich aan de geldende privacywetgeving. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat Daphne Ullers | Coaching & Training uw persoonsgegevens verwerkt zoals beschreven in het Privacy beleid.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden en alle diensten die worden aangeboden door Daphne Ullers | Coaching & Training is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons hebben met betrekking tot de Service.

Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Daphne Ullers | Coaching & Training.

Daphne Ullers | Coaching & Training heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Daphne Ullers | Coaching & Training niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacy beleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van materieel belang is, zullen we proberen ten minste enkele dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven krijgen tot of gebruik te blijven maken van onze Service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Pin It on Pinterest

Ga naar de inhoud