PSYCH-K®

Wat is PSYCH-K®?

PSYCH-K® is een simpel en krachtig proces om gewoonten, patronen, gevoelens en overtuigingen snel, effectief en blijvend te veranderen, en je lichaam vrij te maken van stress.

brein van vrouw als laptop met software die overtuigingen verandert van beperkend naar ondersteunend
“Verander de software van je brein,
en de uitdraai van je leven verandert mee”

Rob Williams, grondlegger PSYCH-K®

PSYCH-K® werkt rechtstreeks op ons onderbewustzijn, waardoor de resultaten heel snel zijn. De resultaten zijn blijvend, omdat je hele systeem* erbij betrokken is.

*(Bewustzijn, Onderbewustzijn én Hoger Bewustzijn)

Onderbewustzijn

In ons onderbewustzijn wordt alles – automatisch – opgeslagen wat we in de loop van ons leven hebben meegemaakt en geleerd. Over onszelf en over de wereld om ons heen. Ons onderbewustzijn fungeert als onze ‘harde schijf’. Het is je default modus: hier zijn je fabrieksinstellingen geprogrammeerd, op basis waarvan je reageert en handelt.

Uit hersenonderzoek komt naar voren dat ons bewuste brein maar voor 5% bepaalt hoe we denken en hoe we ons gedragen. Dat wil zeggen dat 95% van onze hersenactiviteit voorbij gaat aan onze bewuste aandacht! Wanneer we afdwalen met onze aandacht, worden dus feitelijk geregeerd door onze harde schijf, die handelt als een automatische piloot.

De meeste psychologische methodes werken op het bewuste niveau door het geven van inzicht en verklaringen, en door te werken aan wilskracht, positief denken en motivatie.
In het begin lijkt dit te werken, maar al snel merk je dat je terugvalt in oud gedrag. Door met PSYCH-K® ook het onderbewuste deel (die 95%) bij onze gewenste verandering te betrekken, activeren we ons volledige potentieel, voor de volle 100%.

Hele-brein-staat

Beide hersenhelften omarmen en ondersteunen elkaar in een hele brein staat

Binnen PSYCH-K® wordt gesproken over de ‘hele-brein-staat’.  Dit is de staat waarin je linker en je rechter hersenhelft volledig samen werken. Blokkades in linker- en/of rechter hersenhelft heffen we op met een balans. Deze hele-brein-staat is de ideale staat om nieuwe, helpende, overtuigingen in je onderbewustzijn op te slaan. Hierdoor ben je in staat om je volledige potentieel (100%) te gebruiken. Stress valt weg wanneer je in hele-brein-staat bent, het pad naar duurzame verandering ligt open. Je hebt nu veel meer opties hoe te reageren in je dagelijks leven. De fabrieksinstellingen op je harde schijf zijn bijgesteld: je valt nu terug op helpende onderbewuste programma’s!

Balans

PSYCH-K® maakt gebruik van balansen. Een balans is een proces dat ontworpen is om een hele-brein-staat te creëren, welke bij uitstek geschikt is om het onderbewuste te herprogrammeren door nieuwe ondersteunende overtuigingen toe te voegen, die je gewenste doel ondersteunen in plaats van blokkeren.

PSYCH-K® is geschikt voor mensen van alle leeftijden.

Effectief bij thema’s als Angsten, Onzekerheid, Stress, Verdriet, Burn-out.

PSYCH-K® is ook zeer toepasbaar in een zakelijke context.

Bevrijd je geest!
PSYCH-K® logo met vogel (teal)
Free Your Mind

Kortom, PSYCH-K® is:

  • een niet-invasief, interactief veranderingsproces met een bewezen staat van dienst voor meer dan 30 jaar!
  • een eenvoudig, maar krachtig proces om onbewuste overtuigingen te veranderen die jezelf beperken en saboteren;
  • een unieke mix van verschillende tools voor verandering: sommigen hedendaags en sommigen oud, afgeleid van hedendaags neurowetenschappelijk onderzoek, evenals oude lichaam / geest-wijsheid;
  • een baanbrekende benadering om verandering op het onderbewuste niveau te faciliteren, waarmee ten minste 95% van ons bewustzijn werkt;
  • een proces dat de standaardmethoden van visualisatie, affirmaties, wilskracht en positief denken overstijgt, en dat vooral effectief is op het gebied van gedrags- / gewoonteverandering, welzijn en stressreductie;
  • toepasbaar in zowel je privé leven als in zakelijke context;
  • en vooral minder praten, en méér samen doen!

Wat is PSYCH-K® niet?

  • PSYCH-K® is niet altijd een ‘quick fix’. Hoewel een PSYCH-K® balans altijd direct resultaat geeft (hele-brein-staat), kan het zijn dat er wat tijd overheen gaat voordat de effecten merkbaar worden. Het is belangrijk om te erkennen dat we allemaal complexe mensen zijn. Het is daarom soms nodig om de tijd te nemen om te bepalen wat de oorzaak – en de oplossing – is van een probleem.
  • PSYCH-K® is niet een genezing en wordt ook niet aangeboden als een ‘behandeling’. PSYCH-K® werkt aan de overtuigingen die ‘onder’ de (gezondheids-)klachten liggen; het is geen genezingsmethode! Als dusdanig is het een aanvulling op reguliere modaliteiten. Er zijn ervaringsverhalen die vertellen dat symptomen en ziektes verdwijnen, maar het is op dit moment niet wetenschappelijk bewezen dat dit ten gevolge van PSYCH-K® is.