Disclaimer

Een deelnemer met gezondheidsklachten moet eerst contact opnemen met een arts.
PSYCH-K® werkt aan de overtuigingen die onder de gezondheidsklachten liggen. Het is geen genezingsmethode, maar een aanvulling op reguliere behandelingen.

Daphne Ullers | Coaching & Training garandeert geen genezing van ziektes. Er zijn ervaringsverhalen die getuigen dat symptomen van ziektes verdwijnen. Maar op dit moment is het nog niet wetenschappelijk bewezen dat dat het gevolg kan zijn van PSYCH-K®.

Deze website is met zorgvuldigheid opgebouwd, waarbij is gestreefd naar correcte informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Daphne Ullers | Coaching & Training is niet verantwoordelijk voor schade in verband met het gebruik van deze website of met tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

Daphne Ullers | Coaching & Training is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites naar waar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Daphne Ullers | Coaching & Training behoudt het auteursrecht voor deze website. Enkel na toestemming van Daphne Ullers en met vermelding van “Daphne Ullers | Coaching & Training” is het toegestaan teksten over te nemen of te verspreiden.