De wereld verandert. Systemen die jarenlang vooruitgang brachten, functioneren niet meer zoals vanouds. Het piept en het kraakt in de zorg, het onderwijs, de natuur, het klimaat, de politiek, de financiële wereld,… . Op huidige voet doorgaan, lijkt niet langer een optie. We koersen af op een vastloper, met alle gevolgen van dien.
Het is tijd voor verandering, om nieuwe acties te ondernemen. Voor jezelf, en voor de wereld om je heen.

Is er dan iets wat ik kan doen, zal je je afvragen. En zo ja: hoe dan?
Het antwoord is misschien wel eenvoudiger dan je denkt… Jij leeft niet voor niets nu… Jij hebt een talent, een gave, dat precies is wat de wereld nu nodig heeft. Wat jouw omgeving, je werk, je vereniging, je gezin of familie nodig heeft. Wat jou uniek maakt. Wat jou voldoening geeft wanneer je dit talent, deze gave, tot uiting brengt.

De hamvraag is: doe je dit ook? Deel jij je gave met de wereld om je heen? Ook al lijkt het misschien triviaal, geloof me: jij doet er toe! Jij bent een onmisbare schakel in ons bestaan. We hebben je nodig!

Besef je dit? Durf jij gehoor te geven aan de oproep van onze tijd? Durf jij naar voren te stappen, en jezelf zichtbaar te maken? Je verantwoordelijkheid te nemen door te zijn wie je bent, en waar je voor bedoeld bent?

Nee? Wat houdt je tegen…? Ik vraag niet veel van je. Ik vraag je niet om in je eentje het klimaat te veranderen, of om de straat op te gaan om actie te voeren… Ik vraag je of je bereid bent om jezelf (weer) (meer) te (leren) kennen. En jouw unieke zelf met je omgeving te delen. Deel je passie, je wijsheid, je enthousiasme, je inzichten! Hoe klein ook je eerste stap, er zullen er meer volgen. En al snel zal je niet meer alleen lopen. We zullen je willen volgen, want wat jij brengt is ook goed voor mij, is goed voor ons allemaal.

Alle verhalen kennen een begin. Het start met een stille roeping. Wanneer je hier geen gehoor aan geeft, wordt je er tot drie keer aan herinnerd. Die derde oproep is de wake up call die je niet meer kunt weerstaan, en weet je dat het jouw tijd is om in beweging te komen…

Consider this your wake up call 🙏🌟.

Wat is jouw eerste stap vandaag?